U13 TEAM

Trainerin: Beata Kaman

Kader: 
Eichinger Lisa
Gak Leona
Gak Sara
Glavas Magdalena
Hackl Almuth
Karakaya Elif
Karakaya Elis
Petrovic Katharina
Rozalia Nora Molnar
Schillig Ammelie
Tuka Katarina
Zmek Hannah